Czy się opłaca?

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ ?

Do produkcji energii elektrownia fotowoltaiczna potrzebuje światła słonecznego. Produkuje energię tylko w dzień, a ilość wyprodukowanej energii jest tym większa im  dzień jest dłuższy.
W efekcie tego najwięcej energii produkowane jest w miesiącach letnich a najmniej w zimowych.

Średnio w ciągu roku elektrownia fotowoltaiczna produkuje 1000kWh energii na każdy 1kW zainstalowanej mocy. Elektrownia o mocy 9,9kW, której wykres produkcji pokazany jest na wykresie obok, wyprodukuje w ciągu rok około 9900kWh.

14% z tej ilości energii zostanie wyprodukowane w miesiącu czerwcu, podczas gdy produkcja w miesiącu grudniu wyniesie tylko 3% rocznego wolumenu.

Zużycie energii w typowym gospodarstwie domowych nie pokrywa się z profilem produkcji z elektrowni fotowoltaicznej. Zazwyczaj charakteryzuje się wyższym zużyciem w zimie wynikającym między innymi z dłuższego czasu wykorzystania oświetlenia. W konsekwencji produkcja energii elektrycznej z elektrowni w zimie jest mniejsza niż zapotrzebowanie energii przez klienta, natomiast w lecie sytuacja jest odwrotna i nadmiar energii oddawany jest do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

W myśl Ustawy OZE właściciel elektrowni o mocy do 10 kW za każdą 1kWh oddana do sieci mogą sobie odebrać 0,8 kWh właściciele instalacji od 10 kW do 50 kW 0,7 kWh. Nadmiar wyprodukowanej w lecie energii (oznaczony na wykresie kolorem zielonym) oddawany jest do sieci i magazynowany do czasu odebrania go przez klienta w okresie jesienno zimowym (szare słupki na wykresie).

Poprawnie dobrana elektrownia fotowoltaiczna zapewnia całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię ze strony klienta.

JAK WYGLĄDA RACHUNEK ZA ENERGIĘ

Podstawą do rozliczeń ze sprzedawcą energii są wskazania licznika dwukierunkowego. Licznik ten mierzy energię oddawaną do sieci oraz energię pobieraną z sieci. Trzeba pamiętać, że licznik nie potrafi zmierzyć ilości energii zużytej przez klienta bezpośrednio z działającej elektrowni, nie znajdziemy więc takiej pozycji na rachunku za energię.

Przedstawiony poniżej rachunek pokazuje, że w ciągu pół roku elektrownia klienta wprowadziła do sieci 2031kWh,a z sieci zostało pobrane 1597kWh.

Instalacja której dotyczy rachunek ma moc mniejszą niż 10kW, zatem zgodnie z Ustawą OZE, sprzedawca energii pobiera 20% energii wprowadzonej do sieci jako swoje wynagrodzenie za usługę magazynowania energii.

Zgodnie z tym aby wyliczyć ile energii klient mógł w analizowanym okresie czasu pobrać z sieci za darmo w ramach opustu należy podzielić ilość energii pobranej (1597kWh) przez współczynnik opustu (0,8). Otrzymujemy wartość 1996kWh – oznaczoną na rachunku jako ilość rozliczona opustem.

Ponieważ w analizowanym okresie instalacja wprowadziła do sieci 2031kWh, klientowi pozostaje nierozliczona nadwyżka energii wprowadzonej do sieci w ilości 35kWh, która przechodzi na następny okres rozliczeniowy.

Ilość energii za którą klient będzie musiał zapłacić sprzedawcy energii wynosi “0” – klient ponosi tylko opłaty stałe, które stanowią zwykle około 10% całego rachunku za energię.

Pompy Ciepła / Fotowoltaika – Przytyk, Zakrzew, Potworów, Rusinów, Klwów, Odrzywół, Radzanów, Stara Błotnica, Jedlińsk, Radom